Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Mål for rottebekæmpelse Handleplan for Rottebekæmpelse Rammer for rottebekæmpelse Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rottehandlingsplan Handleplan for Rottebekæmpelse Oplysningskampanger

Oplysningskampanger

Tønder kommune vil forsætte med at annoncere og oplyse om hvordan bekæmpelse af rotter skal foregå

Borgerne

Tønder kommung vil oplyse via annoncering i ugeavis og hjemmeside om hvordan og hvornår, der skal anmeldes for rotter. Dette gøres mindst to gange årligt.

Vi vil udsende pressemeddelelser med information om, at grundejeren skal afspærre kloakrør mv. under ombygning og nedrivning af huse og andre aktuelel emner.

Informationen vil  indeholde, forslag til hvordan rottens levesteder fjernes og fokus på sikringsordninger, og bygningsgennemgang, med fokus på fejl og mangler, som muliggør indtrængen af rotter. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale, der vedlægges byggetilladelser, hvor der opfodres til at der sikres mod indtrængen af rotter.

Virksomheder 

God vejledning om forebyggelse og bekæmpelse. I forbindelse med tilsynsbesøg hos virksomheder vil Tønder Kommune opfordre virksomheder til at der benyttes den svageste gift først, ved private sikringsordninger.  Kommunen og Fødevareregionen skal foretage koordineret rotteeftersyn i fødevarevirksomheder. I løbet af 2013 vil Tønder kommune aftale med fødevareregionen om samarbejdet skal udvides.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt.


Billeder


Links

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

 

Anmeldelse af rotter i Tønder kommune

 

Undgå at bruge gift ved bekæmpelse af rotter