Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Mål for rottebekæmpelse Handleplan for Rottebekæmpelse Rammer for rottebekæmpelse Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rottehandlingsplan Handleplan for Rottebekæmpelse Rotter i kloakker

Rotter i kloakker

Rotter optræder hyppigt i både offentlige og private kloakker. For at minimere risikoen for rotteangreb i bygninger vil Tønder kommune i samarbejde med Tønder forsyning A/S gøre en indsats for at begrænse antallet af rotter i kloaksystemerne.

Rottefælder/ elektroniske rottefælder

Der vil ske en hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer. Der vil blive indgået en aftale med Tønder forsyning A/S i løbet af 2013 om samarbejde og finansiering af rottebekæmpelsen i kloaksystemet. Aftalen vil også omfatte evt. indkøb af elektroniske rottefælder til rottebekæmpelse.

Tønder Kommune og Tønder Forsyning indkøber 10-20 elektroniske fælder, til brug i kloakker. Der udarbejdes en strategi for brugen af fælderne, så der opnås, så stor en effekt af fælderne som muligt. Strategien vil blive udarbejdet i løbet af af 2013 og implementeres så hurtig som mulig derefter.

Rottespærrer

Der opsættes rottespærrer ved kommunale institutioner:

  • I 2013 monteres der ved de kommunale institutioner rottespærrer, hvor der konstateres rotteangreb, ved større renoveringsopgaver (anlægsopgaver) og ved opståede og konstaterede kloakskader.
  • Der udarbejdes i 2013 en oversigt og prioritering for opstilling af rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale institutioner. Ved massive rotteangreb kan elektronikse fælder eventuelt benyttes. Ved brug af elektroniske fælder registreres antallet af gange fælden klapper, herved er det muligt at følge, antallet af rotter i kloaksystemet. Når der ikke konstateres rotter opsættes rottespærrer. Ud fra oversigt over institutioner og prioriteringen kan det nødvendige investeringsbehov for installation af rottespærrer vurderes og kan afsættes på investeringsoversigten 2014 - 2016.
  • I den overordnede prioritering af etablering af rottespærrer vil Børneinstitutioner, skoler, SFO have højeste prioritet.

Nybyggeri og byggemodning.

I forbindelse med kommunale byggemodninger vil det blive vurderet om det er hensigtsmæssigt at opsætte rottespærer, ligesom der vil blive oplyst om fordele og ulemper ved at opsætte en rottespære ved de private byggegrund i forbindelse med meddelelse af tilladelser til nybyggeri.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt.


Billeder


Links

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

 

Anmeldelse af rotter i Tønder kommune