Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Mål for rottebekæmpelse Handleplan for Rottebekæmpelse Rammer for rottebekæmpelse Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rottehandlingsplan Rammer for rottebekæmpelse

Rammer og status for rottebekæmpelse i Tønder kommune

Siden kommunesammenlægningen har ISS haft kontrakt på rottebekæmpelsen i Tønder kommune. Den nuværende kontrakt er gældende frem til 2016.

ISS har en fast medarbejder til at forestå rottebekæmpelsen,  både i forhold til diverse sikringsordninger og kontakten til borgerne.

Bekæmpelsesfirmaet udfører tilsynsbesøg ved modtagelse af anmeldelse om rotter, tilsynsbesøg på ejendomme i landzone eller landbrugsejendomme i byzone, efter reglerne i bekendtgørelsen og registrerer foranstaltninger foretaget i kommunen for bekæmpelse af rotter.

Tønder Kommune har netop indkøbt it-værktøjet Rotteweb til at håndtere rotteanmeldelserne fremover. Formålet er, at alle anmeldelser registreres i ét system, så de kan danne grundlag for analyser af geografiske og tidsmæssige sammenhænge. Samtidig sikres det, at både kommune og rottebekæmperen har adgang til den samme, opdaterede information om hver enkelt henvendelse.  

I Rotteweb kan anmelderen desuden angive anmeldelsens problemtype. Det er således muligt at følge udviklingen i antallet af anmeldelser fordelt på problemtype. Dermed kan de registrerede data benyttes til at udvælge særlige indsatsområder, og udviklingen bliver målbar.

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt.


Links

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter