Anmeldelser

Antal anmeldelser, problemtyper og årsager

Rotteanmeldelser er hidtil sket via Tønder Kommunes hjemmeside og på telefon direkte til bekæmpelsesfirmaet.

 Tabel 1: Udviklingen i rotteanmeldelser 2007-2011

År

2011     2010          2009       2008        2007    

Antal anmeldelser af rotter

  1426     2101 1756 1988 1755

Henvendelser vedr. rotter i forsyningen   

40 51 - - -

Antallet af rotteanmeldelser har været svingende i løbet af de sidste 5 år. Der har dog været et markant fald i rotteanmeldelser fra 2010 til 2011.

Rottebekæmperen i Tønder Kommune oplyser at der forekommer en stor stigning i rotteanmeldelser i 2012. Særligt i forbindelse med den nærværende majshøst opleves et boom af rotteanmeldelser.

Det er et tilbagevendende problem at der forekommer flere rotter ved majshøsten. Det vurderes dog, at det meget våde vejr har haft stor indvirkning på at der er flere rotter end normalt. Rotterne søger andre steder hen, herunder boliger, når kloakkerne er overfyldte med vand.

Rottebekæmperen påpeger, at rotter i forbindelse med oplag af foder er et stort problem hele året. Enten i forbindelse med en uhensigtsmæssig opbevaring, eller overfodring. Det drejer sig både om fodring af hunde og katte, kaniner og vilde fugle.

På landet er et særligt problemområde ejendomme som ikke vedligeholdes, ofte nedlagte landbrug eller lignende, og steder hvor der sker ophob af diverse genstande. På trods af bekæmperens opfordring til oprydning, opleves det, at det hovedsageligt er gengangere, som ikke fjerner levestederne for rotter, hvorfor rotterne ikke kan bekæmpes effektivt.

Generelt forefindes der rotter, alt efter hvor der er fodermuligheder.

Kloakbrud og dårligt vedligeholdte kloakker er ligeledes en årsag til mange rotteanmeldelser. Ved privat kloakledning påpeger rottebekæmperen skaden over for grundejeren, som er ansvarlig for at udbedre skaden. Rottebekæmperen vejleder grundejeren og kloakentreprenør om udbedringen/reparationsarbejdet.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt.


Billeder