Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold

Menu
Administrative forhold
 

Administrative forhold

Med henblik på at sikre en ensartet behandling af borgerne er der defineret og udarbejdet en praksis inden for spildevandsområdet.

Disse er typisk baseret på krav og angivelser i lovgivningen, men kan også være fastlagt ud fra en defineret administrativ praksis på landsplan.