Administrative forhold

Med henblik på at sikre en ensartet behandling af borgerne er der defineret og udarbejdet en praksis inden for spildevandsområdet.

Disse er typisk baseret på krav og angivelser i lovgivningen, men kan også være fastlagt ud fra en defineret administrativ praksis på landsplan.