Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Forsinkelse af regnvand

Menu
Administrative forhold
 

Forsinkelse af regnvand

Det følgende afsnit har til formål at klarlægge regler for afledning til det offentlige kloaksystem i forbindelse med ændring af arealanvendelse eller væsentlige ændringer på matriklen. Det betyder, at det sikres, at afløbssystemets kapacitet kan håndtere den forøgede belastning, der tilkobles.

Denne retningslinje er gældende for områder, der afleder regnvand til kloakken, hvilket betyder fælles- og separatkloakerede områder.