Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Forsinkelse af regnvand / Nye udledninger af regnvand til vandløb

Menu
Administrative forhold
 

Nye udledninger af regnvand til vandløb

Ved direkte udløb til vandløb skal udledningen, som udgangspunkt, begrænses til den naturlige afstrømning i oplandet - typisk svarende til et niveau mellem 0,5 og 2 l/s/reduceret hektar. Fastlæggelse af neddrosling af regnvandet til vandløbet skal bero på en nærmere vurdering af vandløbets kapacitet eventuelt suppleret med en robusthedsanalyse.