Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Køkkenkværne

Menu
Administrative forhold
 

Køkkenkværne

I Tønder Kommune er det ikke tilladt at etablere køkkenkværne i forbindelse med køkkenvasken.

Køkkenkværne gør det muligt at kværne bl.a. plastik, staniol m.m. På den måde kan der komme uvedkommende ting til renseanlæggene og videre til vandområderne og spildevandsslammet. I værste fald kan det give problemer med at overholde grænseværdierne for udbringning af spildevandsslammet på landbrugsjord.