Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Administrative forhold / Nedsivning af tag- og overfladevand

Menu
Administrative forhold
 

Nedsivning af tag- og overfladevand

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen indeholde information om mulighederne for at nedsive tag- og overfladevand i Tønder Kommune.

Mulighederne for nedsivning af tag- og overfladevand på privat grund afhænger af en lang række forhold, hvoraf de vigtigste er jordartsforhold, grundvandsforhold og eventuel jordforurening. 

Det er muligt at se jordartsforhold og afstand til vandboringer her: pdf nedsivningsmuligheder.pdf (9.6 MB)

Kortet viser, hvor det kan være muligt at nedsive regnvand i Tønder Kommune. Kortet har vejledende karakter og kan alene opfattes som en indledende screening af potentialet for en mulig nedsivning.

Hvis en grundejer ønsker at nedsive tag- og overfladevand på egen grund, skal grundejeren foretage følgende:

  • Indledende vurdering ud fra spildevandsplanens kort om nedsivningsmuligheder.
  • Undersøge nedsivningsevnen i jorden på ens egen grund. På Tønder Kommunes hjemmeside kan findes en vejledning til undersøgelse af jordens egnethed for nedsivning.
  • Kontakte Tønder Kommune for at høre om mulighederne for at nedsive regnvand på egen grund.
  • Søge tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand via Tønder Kommunes hjemmeside.

I nogen områder i kommunen er det også muligt at udtræde af kloakforsyningen for tag- og overfladevand og få en del af tilslutningsbidraget tilbage. I dette tilfælde skal tag- og overfladevandet håndteres på egen grund. I denne planperiode (frem til 2027) er der planlagt separatkloakering af:

  • Højer.
  • Frifelt.
  • Husum-Ballum.

I disse byområder vil det være muligt, at udtræde for regnvand i de områder, der er fælleskloakerede. Ansøgning om udtræden kan ske indtil detailprojektering foreligger. Under afsnittet "Udtræden af kloakforsyningen" er dette beskrevet yderligere.