Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Administrationspraksis

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Administrationspraksis

Administrationspraksis omfatter Tønder Kommunes administration i forhold til ukloakerede ejendomme i det åbne land henholdsvis indenfor og udenfor renseklasseoplandene.