Administrationspraksis

Administrationspraksis omfatter Tønder Kommunes administration i forhold til ukloakerede ejendomme i det åbne land henholdsvis indenfor og udenfor renseklasseoplandene.