Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Etablering af eget anlæg

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Etablering af eget anlæg

Mange grundejere vælger selv at etablere et anlæg til forbedret rensning af spildevandet, da dette i mange tilfælde er den økonomisk mest fordelagtige løsning. 

Ved medlemskab af kloakforsyningen skal der betales tilslutningsbidrag og en takst pr. afledt kubikmeter spildevand til forsyningsselskabet. Derfor vælger mange grundejere selv at etablere eget spildevandsanlæg. Specielt i de tilfælde, hvor forbedringen af spildevandsrensningen kan ske ved etablering af nedsivningsanlæg, vurderes det, at langt de fleste ud fra en økonomisk betragtning vælger ikke at indtræde i kloakforsyningen. 

De grundejere, der ønsker selv at stå for rensning af spildevandet på egen grund kan vælge mellem en forskellig række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser. I nedenstående ses, hvilke rensemetoder, der opfylder de enkelte renseklasser.

 

Det anbefales at tage en autoriseret kloakmester med på råd, inden man beslutter sig for en bestemt type renseanlæg.