Minirenseanlæg

Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af de kommunale renseanlæg. Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk fældning. Det afhænger af, om der er tale om en renseklasse, der indebærer krav om fosforfjernelse (OP og SOP).

Anlæggene kræver løbende tilsyn og vedligeholdelse. Renseniveauet afhænger af det enkelte anlægs udformning og størrelse.

Et minirenseanlæg skal være CE-mærket. Det er et europæisk mærke, som betyder, at det er omfattet af EU-lovgivning og testet efter europæiske standarder. Mærket oplyser om effektiviteten af anlæggets renseevne, men fortæller ikke, om det opfylder de lokale udlederkrav - det vil sige hvor rent spildevandet skal være, når det udledes.

Princippet bag et minirenseanlæg fremgår af nedenstående figur.