Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Etablering af eget anlæg / Pileanlæg

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Pileanlæg

I et pileanlæg fordampes det spildevand, der tilføres anlægget, og den regn der falder i anlægget.

Derudoveroptager piletræerne en del af spildevandets indhold af næringsstoffer og metaller, som senere fjernes fra anlægget ved høst.

Princippet bag sandfilteranlæg fremgår af nedenstående figur.