Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Ukloakerede ejendomme / Etablering af eget anlæg / Sandfilteranlæg

Menu
Ukloakerede ejendomme
 

Sandfilteranlæg

Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse (svarende til renseklasse O og SO). Biologiske sandfiltre er i princippet opbygget som et nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et ca. 1 meter tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem.

Der stilles ikke særlige miljøbetingede afstandskrav for placering af biologiske sandfilteranlæg. Princippet bag sandfilteranlæg fremgår af nedenstående figur.