Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Indledning

Menu
Indledning
 

Indledning

Tønder Kommune lægger vægt på et rent vandmiljø. Vand er en vigtig del af hverdagen og virker både som et rekreativt element og som et levested for dyr og planter.

I kommuneplanen er der lagt vægt på et rent vandmiljø gennem rensning af spildevandet fra husholdninger og erhverv. Kommuneplanens mål og vision er at sikre en rensning, så befolkningens sundhed og levevilkårene for dyr og planter sikres. Spildevandsplan 2018-2027 er en videreførelse af kommuneplanens mål og visioner.

Planen fastlægger rammerne for håndtering af spildevand i Tønder Kommune i de kommende år frem til 2027. Med henblik på at opnå de overordnede mål skal der gennemføres en række større opgaver, såsom omlægning af dele af fællessystemet til separatsystem og etablering af nye kloakoplande i henhold til kommuneplanen.