Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Indledning / Miljøvurdering

Menu
Indledning
 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal det for spildevandsplaner klarlægges, om der skal foretages en miljøvurdering af planen.

Hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering, afhænger af planens indhold og Tønder Kommune har besluttet at planen skal miljøvurderes. Beslutningen om miljøvurdering er truffet uden forudgående screening, da planen er tilvejebragt indenfor vandforvaltningen, og fordi lovens væsentlighedskriterie anses for opfyldt. Selvom planens mange tiltag enkeltvis er af begrænset omfang, er antallet af tiltag og det berørte areal, så omfangsrigt, at planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen kan ses her: pdf miljovurdering.pdf (391.4 KB)