Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Indledning / Offentlig høring af Spildevandsplan 2018-2027

Menu
Indledning
 

Offentlig høring og vedtagelse af Spildevandsplan 2018-2027

Alle ændringer af spildevandsplanen kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring. 

I perioden fra den 28. februar til den 24. april 2020 har Kommunalbestyrelsens forslag været fremlagt i offentlig høring.

Ved høringsfasens udløb havde Tønder Kommune modtaget 13 indsigelser og bemærkninger, som alle er behandlet og indarbejdet i nødvendigt omfang.

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2020 vedtaget spildevandsplanen. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. juli 2020.

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen, udgør denne det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag indenfor spildevandsområdet. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene.