Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder

Menu
Kloakerede områder
 

Kloakerede områder

Ca. 80 % af alle ejendomme i Tønder Kommune afleder deres spildevand til Tønder Forsyning. Afledningen sker til kloaksystemet, som har en samlet længde på ca. 800 km. Spildevandet renses typisk på et af de 18 større renseanlæg i Tønder Kommune. Renseanlæggene rensede i 2018 dagligt spildevand med en belastning svarende til spildevandet fra ca. 50.000 personer.

I de kommende afsnit er beskrevet de aktuelle forhold vedrørende kloaksystemet og renseanlæggene.