Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Håndtering af regnvand

Menu
Kloakerede områder
 

Håndtering af regnvand

I det følgende beskrives håndtering af regnvand med fokus på følgende:

  • Lokal afledning af regnvand (LAR).
  • Spildevandskloakerede oplande.
  • Fremtidens løsninger.