Håndtering af regnvand

I det følgende beskrives håndtering af regnvand med fokus på følgende:

  • Lokal afledning af regnvand (LAR).
  • Spildevandskloakerede oplande.
  • Fremtidens løsninger.