Kloakoplande

Indenfor fastlagt opland i spildevandsplanen er det Tønder Forsyning, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egn regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Fordelingen af kloakeringstyper i spildevandsplanen fremgår af nedenstående tabel. På baggrund af tabellen kan det ses, at det er hensigten at omlægge kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem i 95 ha opland. Det omfatter kloakoplande i Højer, Frifelt og Husum-Ballum 

Status Plan Offentlig kloak (ha) Privat kloak (ha)
Fælles Fælles 376,0 0,0
Fælles Separat 95,4 0,0
Nedsivning Nedsivning 241,1 0,0
Separat Separat 1.014,2 6,1
Spildevand Spildevand 1.657,9 44,7
Ikke kloakeret  Separat 322,2 0,0
Ikke kloakeret  Fælles 1,9 0,1
Ikke kloakeret Spildevand  684,5 0,0
Sum - 4.393,2 50,9