Kloaksystem

Kloaksystemet i Tønder Kommune består generelt af hovedledningsanlæg, brønde og stikledninger. Derudover er der også pumpestationer, sparebassiner, regnvandsbassiner og overløbsbygværker.

I det følgende er beskrevet kloaksystemet i Tønder Forsyning i dag.

Derudover sættes der fokus på de kommende års planer indenfor kloakfornyelse - herunder udskiftning af kloaksystemet i de fælleskloakerede områder til separatsystem.