Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Renseanlæg / Forsyningsejede renseanlæg

Menu
Kloakerede områder
 

Offentlige renseanlæg

Spildevandet i Tønder Kommune renses på 18 forsyningsejede renseanlæg, som ejes og drives af Tønder forsyning. 

De største anlæg er Tønder og Skærbæk Renseanlæg, der hver kan håndtere spildevandet fra mere end 15.000 personer. Det mindste anlæg er Åbøl Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra 120 personer.

Den nuværende målte belastning (2018) samt den godkendte og dimensionerede kapacitet af anlæggene fremgår af nedenstående tabel. Belastningen af renseanlæggene kan være svingende over året. Specielt Havneby Renseanlæg på Rømø har en stor belastning på grund af de mange sommerhuse. 

Renseanlæg  Type Dimensioneret kapacitet [PE] Godkendt kapacitet [PE] Målt belastning 2018 [PE]
Tønder MBNDK  27.750 27.750 27.300
Skærbæk MBNK 15.000 14.400 9.230
Løgumkloster  MBNDK 6.700 6.700 4.325
Toftlund MBNDK 5.000 5.000 1.920
Havneby MBNK 4.500 4.500 790
Agerskov MBNK 4.500 2.600 1.055
Højer MBN 4.500 4.500 1.100
Bredebro MBN 2.800 2.800 710
Brøns MBN 1.000 1.000 390
Arrild MBN 2.200 2.200 430
Rudbøl RZ 900 900 Ukendt
Bedsted MBK 800 800 230
Øster Højst MBK 750 750 175
Rejsby MBN 450 450 170
Husum-Ballum MBN 600 600 35
Jejsing MBN 400 400 310
Åbøl MBN 120 120 30

Ud over ovenstående anlæg ejer og driver Tønder Forsyning et offentligt nedsivningsanlæg i Mellerup. 

Forklaring på type:

  • M: Mekanisk
  • B: Biologisk
  • N: Nitrifikation (Fjernelse af ammoniak ved iltning)
  • D: Denitrifikation (Fjernelse af kvælstof)
  • K: Kemisk fældning af fosfor
  • RZ: Rodzoneanlæg

I planperioden er det hensigten at renovere og levetidsforlænge renseanlæggene.