Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Renseanlæg / Private renseanlæg

Menu
Kloakerede områder
 

Private renseanlæg

Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 PE, der ikke er drevet og vedligeholdt af Tønder Forsyning, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der er tilsluttet det pågældende anlæg. 

Der er 13 større private renseanlæg i Tønder Kommune. Hvor der er kendskab til planlagte nedlæggelser af private anlæg indenfor planperioden, er dette angivet under note. 

Tønder Kommune giver tilladelse til udledning fra de større private renseanlæg og fører tilsyn med udledningen fra anlægget. Dette gælder dog ikke Arla Foods Branderup, da der er tale om et mejeri, hvor staten har tilsynsmyndighed. 

Renseanlæg Rensetype  Kapacitet [PE]  Recipient
Arla Foods Branderup  MBNDK  5000 Smedebæk 
Brundtlandscentret Nedsivning  31  
EHP A/S Toftlund Nedsivning  50  
Familieplejen, Sønderjylland  MB  31 Arnå
Mellerup Centret Nedsivning   80  
Ny Methaslund Nedsivning  37  
Renbæklejren MB  120 Skidenbæk
Rurup Forsamlingshus Nedsivning  100  
Rømø Seafoods A/S M   Vadehav
Schack Trapper A/S Nedsivning  100  
Simon Moss  Pileanlæg  150  
Vesteranflod Lejrskole M  55 Vidå
Vesteregnens Natur- og Familiecamping  Nedsivning   200