Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Renseanlæg

Menu
Kloakerede områder
 

Renseanlæg

Spildevandet i Tønder Kommune renses på 18 forsyningsejede renseanlæg og 13 større private anlæg.

I det følgende beskrives kapacitet og belastning på de forsyningsejede renseanlæg samt kapacitet på de større private renseanlæg.