Renseanlæg

Spildevandet i Tønder Kommune renses på 18 forsyningsejede renseanlæg og 13 større private anlæg.

I det følgende beskrives kapacitet og belastning på de forsyningsejede renseanlæg samt kapacitet på de større private renseanlæg.