Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kloakerede områder / Strukturplan for renseanlæg

Menu
Kloakerede områder
 

Strukturplan for renseanlæg

På nuværende tidspunkt renses spildevandet på 17 forsyningsejede renseanlæg og 1 nedsivningsanlæg. 

Tønder Forsyning har de sidste år optimeret og automatiseret driften på renseanlæggene med henblik på at sikre en økonomisk optimal renseproces.

Det er i planperioden frem til 2027 hensigten at vurdere renseanlægsstrukturen nærmere med henblik på en yderligere optimering.

Vurderingen af den fremtidige renseanlægsstruktur baseres blandt andet på følgende fokuspunkter:

  • Økonomisk optimal løsning.
  • Hensyn til vandmiljøet.
  • Forsyningssikkerhed.
  • Arbejdsmiljø.

I samme periode er det hensigten at renovere og levetidsforlænge de eksisterende renseanlæg, således at anlæggene kan opretholde en høj forsyningssikkerhed og rensning og samtidig være klar til at kunne indgå i den fremtidige renseanlægsstruktur i det omfang det er nødvendigt.