Dimensionering af ledninger og bassiner

I det følgende er beskrevet dimensioneringspraksis for kloakledninger og regnvandsbassiner.