Mål og service

Gennemførsel af tiltagene i spildevandsplanen er en del af en langsigtet planlægning og strategi, som er baseret på de af byrådet vedtagne målsætninger for spildevandsområdet. I det følgende er målsætningerne for spildevandsområdet beskrevet.

På baggrund af målsætningerne er der i kloakforsyningen defineret et serviceniveau og en praksis over for borgerne. Serviceniveauet og praksis er en beskrivelse af hvilken forsyningssikkerhed og afledningssikkerhed borgere, som er medlem af kloakforsyningen kan forvente.