Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Mål og service / Serviceniveau

Menu
Mål og service
 

Serviceniveau

I dette afsnit er defineret det serviceniveau, der kan forventes inden for kloakforsyningsområdet.

Serviceniveauet er fastlagt for følgende parametre:

  • Afledningsforhold.
  • Dimensionering af kloakledninger.