Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Mål og service / Serviceniveau / Afledningsforhold

Menu
Mål og service
 

Afledningsforhold

Indenfor et fastlagt kloakopland i spildevandsplanen er det forsyningen, der står for etablering, drift og vedligehold af ledninger m.v. frem til skelbrønden, mens grundejeren er forpligtet til selv at udføre og vedligeholde kloakledningerne på egen grund.

Afledningsforhold fra en ejendom er beskrevet i "Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg" og i Spildevandskomiteens skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". Det er her fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for at lede spildevandet fra kælderplan - eksempelvis en pumpe - eller en kontraventil/højvandslukker for at forhindre tilbagestuvning, er det grundejeren, der har ansvaret og udgifterne hertil. 

Indenfor et fastlagt kloakopland i spildevandsplanen er det forsyningen, der står for etablering, drift og vedligehold af ledninger m.v. frem til grundskel, mens grundejeren er forpligtet til selv at udføre og vedligeholde kloakledningerne på egen grund.

Afledningsforhold fra en ejendom er beskrevet i "Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg" og i Spildevandskomiteens skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". Det er her fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for at lede spildevandet fra kælderplan - eksempelvis en pumpe - eller en kontraventil/højvandslukker for at forhindre tilbagestuvning, er det grundejeren, der har ansvaret og udgifterne hertil.