Serviceniveau

I dette afsnit er defineret det serviceniveau, der kan forventes inden for kloakforsyningsområdet.

Serviceniveauet er fastlagt for følgende parametre:

  • Afledningsforhold.
  • Dimensionering af kloakledninger.