Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Kort og bilag / Bilag

Menu
Kort og bilag
 

Bilag

Til understøttelse af Spildevandsplan 2018-2027 og det medfølgende kortmateriale er der i bilagsskemaer angivet data for deloplande, udløb og renseanlæg.

Deloplande

Bilag om deloplande i status kan ses her: pdf bilag_1_-_deloplande_-_status.pdf (708.6 KB)

Bilag om deloplande i plan kan ses her: pdf bilag_1_-_deloplande_-_plan.pdf (955.5 KB)

Udløb

Bilag om udløb i status kan ses her: pdf bilag_2_-_udlob_-_status.pdf (426.1 KB)

Bilag om udløb i plan kan ses her: pdf bilag_2_-_udlob_-_plan.pdf (520.8 KB)

Renseanlæg

Bilag om renseanlæg kan ses her: pdf bilag_3_-_renseanleg_-_status.pdf (430.7 KB)