Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Rammer og lovgivning

Menu
Rammer og lovgivning
 

Rammer og lovgivning

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhieraki der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende.

Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er det en forudsætning, at der er overensstemmelse med de gældende planer, der udstikker retningslinierne for planlægningen på spildevandsområdet.