Forhold til andre planer

I nærværende afsnit beskrives forhold til andre planer: 

  • Kommuneplan
  • Vandforsyningsplan og grundvandsbeskyttelse