Rammer og lovgivning

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhieraki der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende.

Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er det en forudsætning, at der er overensstemmelse med de gældende planer, der udstikker retningslinierne for planlægningen på spildevandsområdet.