Renseanlæg

I Vandområdeplan 2015-2021 er der udpeget følgende renseanlæg i Tønder Kommune, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet:

  • Agerskov Renseanlæg.
  • Øster Højst Renseanlæg.

Agerskov Renseanlæg

Tønder Kommune og Tønder Forsyning har i 2018 anmodet Miljøstyrelsen om, at indsatsen på Agerskov Renseanlæg tages ud af Vandområdeplanen. Anmodningen er begrundet med, at vandkvalitetsanalyser (DVFI - Dansk Vandløbs Fauna Indeks) i 2011, 2014 og 2017 i Smedebæk henholdsvis før og efter renseanlægget viser, at der ikke er forskel på tilstanden i vandløbet før og efter renseanlægget. Dette indikerer, at spildevandsudledningen fra renseanlægget ikke er årsag til den manglende målopfyldelse i Smedebæk.

Miljøstyrelsen har på baggrund af henvendelsen foretaget en konkret vurdering af sagen og har den 13. september 2018 fastlagt, at behovet for en forbedret spildevandsrensning på Agerskov Renseanlæg af hensyn til vandløbet ikke er til stede, således at indsatskravet bortfalder. 

Øster Højst Renseanlæg

Tønder Kommune og Tønder Forsyning har i 2018 anmodet Miljøstyrelsen om, at indsatsen på Øster Højst Renseanlæg tages ud af Vandområdeplanen. Anmodningen er begrundet med, at vandkvalitetsanalyser i 2011, 2014 og 2017 i Arnå angiver, at der er målopfyldelse i vandløbet.

Miljøstyrelsen har på baggrund af henvendelsen foretaget en konkret vurdering af den aktuelle tilstand i vandløbet. Ud fra denne vurdering har Miljøstyrelsen den 14. november 2018 fastlagt, at behovet for en forbedret spildevandsrensning på Øster Højst Renseanlæg af hensyn til vandløbet ikke er til stede, således at indsatskravet bortfalder.