Indledning
Rammer og lovgivning
Mål og service
Administrative forhold
Vandområder
Ukloakerede ejendomme
Kloakerede områder
Tids- og handleplan
Kort og bilag

Du er her: Home / Spildevandsplan / Vandområder / Vandområdernes tilstand

Menu
Vandområder
 

Vandområdernes tilstand

I det følgende beskrives vandområdernes tilstand.

Vandområderne omfatter følgende:

  • Vandløb.
  • Søer.
  • Havområder.