Vandområdernes tilstand

I det følgende beskrives vandområdernes tilstand.

Vandområderne omfatter følgende:

  • Vandløb.
  • Søer.
  • Havområder.