Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Delområder Den Gule Plads

Den Gule Plads

'Den Gule Plads' udgør i dag en mindre plads beliggende mellem Østergade og en bagvedliggende parkeringsplads. Pladsen er i dag belagt med røde tegl og omtales derfor som Den Røde Plads.


Forslag til indretning af Den Gule Plads
 

Midtbyplanen foreslår en ny belægning med gule tegl, hvorfor pladsen herefter omtales som Den Gule Plads. Pladsen er forsynet med relativt få sidde-/opholdsmuligheder og er afgrænset af betonstens-højbede med varieret stedsegrøn beplatning. Ud mod Østergade afgrænses pladsen af en række stynede træer.

På en del af den eksisterende Den Gule Plads etableres 7-8 nye parkeringspladser, så der i alt bliver 20. Ved at udvide p-kapaciteten på netop dette område øges mulighederne for at parkere tæt på gågaden, og der skabes erstatningsparkering for nogle af de fjernede pladser på Skibbroen (læs mere her).

Fra rød plads til gul plads

Der er ikke mange butikker i denne del af gaden længere, og pladsen udgør i dag et mindre opholdssted uden væsentlig identitet. Pladsen ligger på et fixpunkt i byen, hvor turister og andre møder Østergade/Gågaden og skal finde videre ud i byen. For at give plads til en udvidelse af parkeringspladsen gøres pladsen mindre og befæstes med Tønders karakteristiske gule teglsten, som 'trækkes' hen over Østergade. Med denne glidende overgang ud mod fortorv og gade bevarer pladsen sin rummelighed, og den historiske bymidtes karakter fremhæves.

Den udvidede parkeringsplads foreslås indrettet på en sådan måde  med bemaling af asfaltfladen, et basketnet og lign.  at pladsen kan bruges til sociale og fysiske aktiviteter, når der ikke holder parkerede biler. Den kan blive til et uformelt mødested for unge og voksne.

Beplantning

Omkring p-pladsen bevares så vidt muligt eksisterende træer og beplantning. Det bliver dog nødvendigt at indskrænke de omkringliggende højbede for at få plads til den nye disponering. Samtidig kan det overvejes at supplere beplantningen langs pladsens vestlige side og indkørslen til de bagvedliggende p-pladser med træer, som vist på kortet.

Vejviser

Ved Den Gule Plads placeres en vejviser, der viser, hvilke ruter man kan vælge i byen.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel