Delområdets historie

Tønder fungerede som havneplads fra den tidligere middelalder, men digebyggerier fra midten af 1500-tallet betød, at Vidåen sandede til. I begyndelsen af 1600-tallet blev der gravet en kanal vest om Tønder, og skibbroen blev anlægssted, så små både stadig kunne sejle helt ind til byen. Fra slutningen af 1800-tallet overtog jernbanen og senere landevejene den godstransport, som havde været grundlaget for havnen. Midt i 1930'erne blev havnebassinet sløjfet.

Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen ligger i det, der kan betegnes som overgangen mellem to bystrukturer: den historiske bykerne og området omkring Tønder Slot og Slotsbanken. Skibbroen og Jomfrustien bruges i dag primært til parkering og veje, og området gennemskæres af Kongevej, der virker som en mental og fysisk barriere mellem Rådhuset og museet og selve midtbyen. Rådhuset ligger på kanten af slottets tidligere voldanlæg mellem Tønder Slot og Bachmanns Mølle.

Omend området ikke længere rummer et havneareal, eller Tønder Slot  ikke længere eksisterer i sin oprindelige form, så spiller det stadig en vigtig rolle for Tønder midtby. Museet ved Slotsbanken er i dag en af byens hovedattraktioner sammen med Tønder Festivalen, der finder sted lige sydvest for og ofte breder sig til Skibbroen.

Der er derved flere vigtige forbindelser igennem byrummene, som dog ikke for alles vedkommende fremtræder tydeligt i bybilledet. I højsæsonen skal turisterne fra parkeringen ved festivalpladsen finde op i midtbyen, der er adgang til området omkring Mølledammen og Bachmanns Mølle.

Her ligger byens biograf, store parkeringsarealer, en grillbar, private villaer og flere historiske velbevarede huse som Amtsmandspalæet og Kredshuset. Derudover ligger byens hus, Rådhuset, her i mødet mellem bymidten, marsken og Vidåen.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Skibroen historisk foto
Skibroen historisk foto

 

Skibroen Tønder
Skibroen Tønder