Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Delområder Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen Kongevej

Kongevej


Eksempel på indretning af Kongevejs forløb langs Skibbroen og Rådhuspladsen
 

Midtbyplanen udpeger en række porte til midtbyen som særlige områder, der skal markeres med et sammenhængende koncept for belægning, belysning og byinventar.

Kongevej passerer igennem byrumsforløbet Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen og udgør i dag en markant og meget væsentlig barriere. Den afskærer området omkring porten til marsken, Rådhuset og Tønder Museum fra de resterende centrale byrum. Forbindelsen over Skibbroen og Jomfrustien til Rådhuspladsen, Slotsbanken, Festivalpladsen og de naturskønne områder omkring Vidåen er en vigtig rute for såvel tursister som byens borgere.

Midtbyplanen foreslår derfor en række tiltag, der skal medvirke til at nedbryde denne barriere og sikre en tryg overgang for de bløde trafikanter. Konceptet for midtbyens porte videreføres til denne del af Kongevej, hvor der er vigtige ruter over Kongevej, der skal markeres  eksempelvis forbindelsen mellem gågaden og parkeringsområdet ved Festivalpladsen samt forbindelsen mellem gågaden over Jomfrustien til Bachmans Mølle og videre til Tønder Hallerne.

Fra krydset ved Slotsbanken til og med broen over Vidåen hæves kørebanen, således at den kommer i niveau med fortove og pladser. Dette skal signalere til trafikanter, at man her bevæger sig ind over et specielt område, hvor gående og cyklister krydser vejen.

Krydset mellem Skibbroen og Kongvej markeres med granitbelægning som ved portene, og ligeledes markeres stien mellem biografen og Festivalpladsen og stien mellem Amtmandshaven og Rådhuset med en granibelægning. Derudover 'trækkes' Rådhuspladsens og Jomfrustiens belægning med over vejen.

Mellem felterne med granitbelægning vælges en anden belægning end asfalt eventuelt med visuelle og akustiske virkemidler til fartdæmpning, såsom striber af chaussésten eller lignende.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel