Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Delområder Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen Rådhuspladsen

Rådhuspladsen


Forslag til indretning af pladsen omkring Rådhuset og Tønder Museum
 

Pladsen foran Rådhuset og museet spiller en vigtig rolle i formidlingen af byens museum, byens rådhus og forbindelsen til marsken  pladsen ligger som en forplads til porten til marsken. Der findes ikke mange steder i Danmark, hvor man kan bevæge sig fra den tætte bymidte til storslået natur på få minutter.

Fortællingen om den omkringliggende natur

Foran museet etableres en græsflade med egnskarakteristiske blomster og græsser for at markere stedet og trække gående over mod museets hovedindgang. På den måde fremstår museet omkranset af det grønne.

Rådhuset får en granitbelagt og åben forplads, der er sammenhængende med Jomfrustien og det nye byrum på Skibbroen. Granitfladen trækkes med over Kongevejen for at tydeliggøre for billister, at i dette byrum er fodgængere prioriteret, og for at fodgængere naturligt ledes fra Jomfrustien til museet og marsken.

Adgang til marsken og Vidåen

Pladsens østligste del mod Vidåen og Bachmans Mølle begrønnes på samme måde som forpladsen til muséet  igen for at skabe sammenhæng til den bagvedliggende natur, som er en af byens væsentligste attraktioner både for lokale og besøgende. I den granitbelagte flade foran rådhuset udskæres cirkulære bede der, som andre steder i byen, beplantes med vilde blomster og græsser.

Fortællingen om marsken begynder allerede på Skibbroen. Der foreslås opstillet bycykler  eller 'naturcykler'  med en informationer om cykelruter ud i den omkringliggende natur og fortællinger om, hvad man kan se undervejs, herunder også henvisning til Snæbelprojektet og Vidåens forløb langs byens kant. Belægning prydes af fliser med ornamentik, der henviser til marskens kendetegn  fugle, planter og lign.

I forbindelse med en planlagt udbygning af rådhuset vil det være oplagt at arbejde med at åbne rådhuset op, således, at man skal igennem byens hus for at komme ud i naturen og ikke udenom. I dag ligger rådhuset som en fysisk og visuel barriere mellem midtbyen og naturen.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel