Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Delområder Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen Skibbroen

Skibbroen


Skitse af mulig indretning af Skibbroen
 

Bilfri café- og opholdszone

Langs Skibbroens historiske bygninger foreslås mulighed for et cafémiljø med udeservering mellem facaderne og et centralt beliggende vandbassin. Vandbassinet ligger i niveau med fladen, der gør det muligt at 'bruge' vandspejlet  sidde ved det, røre ved det, lege i det, og ikke mindst skal det kunne ses og fornemmes fra alle vinkler.

Vandbassin

Vandbassinet skal symbolisere og fortælle historien om det havnebassin, der i sin tid lå ved Skibbroen. Vandbassinet vil have sit eget lukkede vandsystem. Grundet Mølledammens og Vidåens status som habitatområde for snæblen er det ikke umiddelbart en løsning at koble vandbassinet her til.

Bassinet skal være af en sådan karakter, at det bliver et robust, fleksibelt og anvendeligt byrum. Det skal kunne tømmes ved større arrangementer, så pladsen kan udnytttes til andre formål eksempelvis til et telt under Tønder Festivalen eller bassinet kan fyldes med sand til en beachvolleyturnering. Arrangementer som vil tiltrække mennesker til området og gøre det til byens nye aktive byrum.

Plæner

Vandbassinet er en del af en grøn kile, der placeres i Skibbroens oprindelig vejtracé. Skibbroen lukkes for trafik ved Gråbrødrevej. Den grønne kile vil indgå som en del af midtbyens blå og grønne ring, der udgøres af Vidåen, Skt. Laurentis samt midtbyens parker og grønne områder, og skal styrke forbindelsen mellem gågaden, Vidåen og marsken.

Ud over vandbassinet foreslås to grønne plæner med skulpturelle lege- og klatrestativer for børn og voksne. Klatrestativerne skal i fremtoning og materiale fremstå diskrete og indgå i det samlede design af byrummet. Her skal man kunne stoppe op med ungerne på vej hjem og udfordre fysikken, og det skal give turister og besøgende en sjov og anderledes oplevelse sammen.

Semiprivat zone

Foran de to private boliger på Skibbroens sydside etableres en semiprivat zone, hvor vandbassin og beplantning udgør en visuel og fysisk barriere mellem boligerne og livet omkring vandbassinet og en eventuel fremtidig udeservering. Der er adgang til boligerne over parkeringsarealerne ved 'Scenen'.

Kogade

I Kogade foreslås etableret en konstruktion med en 'lyshimmel' hen over en chausséstensbelagt gade, hvor der engang fandtes en boligkarré mellem de to gader Kogade og Persillegade. Det skal være muligt at overdække konstruktionen i forbindelse med markeder, Tønder Festivalen og lign. Centralt i gaden skal løbe en vandrende, der fortæller historien om byens centrale vandløb  Skt. Laurentis. Vandrenden er en del af den symbolske forbindelse mellem vandløbet og Vidåen gennem et forløb af vandelementer i byrummene fra Borgerparken til Amtsmandshaven hen over Skibbroen og Jomfrustien.

 
 

Princip, der viser cafémiljø og vandbassin
   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Gasværksgrunden
Gasværksgrunden

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel