Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Delområder Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen

Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen

Midtbyplanen skitserer en omdannelse, som har til hensigt at favne de mange forskellige funktioner, der ligger i området. Ligeledes skal forbindelserne igennem området mellem byens forskellige funktioner og attraktioner styrkes.


Forslag til indretning og udformning af området omkring Skibbroen, Jomfrustien og Rådhuspladsen
 
 

Byrum

Det skal være et robust, fleksibelt og moderne byrum, der kan rumme større arrangementer og bidrage med liv og aktivitet til at gøre Tønder endnu mere attraktiv for borgere og besøgende. Området skal både fungere en grå tirsdag aften i oktober, når pladsen henligger i stilhed, og lørdag formiddag i august med liv og aktivitet, handlende og forbipasserende.

Fladen

Med en ensartet belægning i hele byrumsforløbet er det intentionen at samle byrummene. Belægningen skal spænde fra facade til facade og skabe sammenhæng mellem de mange forskelligartede facader og funktioner i området  medvirke til at skabe byrum, der prioriterer de bløde trafikanter, sikrer de primære forbindelser og giver plads til en bred vifte af anvendelser.

Sigtelinjer

Sigtelinjer fra de omkringliggende bygninger, stræder og passager inddeler fladen i forskellige zoner.

Zoner

Zonerne har forskellige funktioner alt efter placering i byrumsforløbet - én zone giver plads til ophold, én til parkering, én til en græsklædt aktivitetsflade osv.

Belægningen skal udføres i granit med varierende stenstørrelser, retning og overfladebehandling alt efter hvilke aktiviteter og funktioner, de skal 'lægge gulv' til. Ligeledes kan overfladen behandles forskelligt.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Diagram
Diagram

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

Belægning
Belægning