Gågaden

Gågaden er disponeret med gangarealer langs facaderne og med granit-chaussésten på arealet imellem – i princippet hvor den tidligere kørebane var.

Det foreslås, at der i belægningen markeres zoner til udeservering, tøjstativer, bænke mm., eksempelvis som vist på nedenstående illustration.

 


Principsnit, der viser en mulig inddeling af gågaden i zoner
   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Udstillingszone
Udstillingszone

 

Opholds -og udstillingszone
Opholds -og udstillingszone