Øvrige fortove

Øvrige fortove inden for området, der er omfattet af midtbyplanen, bør udføres med den traditionelle fortovsflise med gule teglsten imellem. Tilpasning mod bygninger foretages med toppede brosten eller chaussésten af granit. Den gule teglsten mellem fliserne vil kunne etableres som ledelinje for blinde og svagtseende.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Gul teglsten som ledelinje for blinde
Gul teglsten som ledelinje for blinde