Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Design i Tønder Midtby Belægninger Porte til midtbyen

Porte til midtbyen


Kort over midtbyens porte  Port Nord, Vest og Øst behandles i Midtbyplanen

 

Ved portene til midtbyen, som er stederne vist med en cirkel på kortet, er det vigtigt, at de gule teglstensfortove 'trækkes' helt ud om gadehjørnerne, så belægningen griber fat i Kongevejen. Derved er man ikke er i tvivl om, i hvilken retning midtbyen ligger, og disse steder bliver derved markeret som noget særligt.

Belægningen i disse kryds skal udformes i et ensartet udtryk, så de fremstår let genkendelige og understreger mødet med den historiske bykerne. Belægningen i krydsene foreslås udformet i en skåret chaussestenbelægning med opmærksomhedsfelter inden krydsene i en anden opmærksomhedsskabende belægning. Ved disse opmærksomhedsfelter er fodgængerfelterne placeret. Belægningen i krydsene er hævet lidt, så de ligger i niveau med fodgængerarealet. Af hensyn til blinde og svagtseende er overgangen mellem fodgænger- og kørebanearealet dog markeret med en taktil belægning.

Den ændrede belægning i krydsene skal både være med til at markere portene/indgangene til midtbyen og til at sænke trafikhastigheden, da der ved disse kryds færdes mange fodgængere.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

eksempel
eksempel